Prawa autorskie

Pisanie prac i oświadczenia dotyczące praw autorskich

Wszystkie szkoły wyższe wymagają od studentów składających prace dyplomowe złożenia specjalnego oświadczenia, że gotowa działalność nie narusza niczyich praw autorskich jak i interesów prawnych. Obowiązek składania tegoż rodzaju oświadczeń wynika z regulaminów, a samo oświadczenie często jest integralną częścią składową pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej.

Efekty podpisania takiego oświadczenia są nadzwyczajnie poważne, a tych przed chwilą wspomnianych moc ujawnia się w dniu wykrycia plagiatu w pracy, jakiej dotyczyły. Może się zdarzyć, że uczelnia będzie musiała zaspokoić roszczenia kapitałowe osób, których interesy naruszył plagiat w pracy dyplomowej studenta. Tegoż rodzaju oświadczenie daje sposobność dochodzenia zwrotu takich pieniędzy. Sporządzanie prac dyplomowych powinno przewidywać tegoż stylu konsekwencje.

Przestępstwo plagiatu

Złożenie fałszywego oświadczenia może być odebrane jako przestępstwo umyślne i formalne. Kreatorzy, jacy dopuścili się plagiatu w toku redagowania prac dyplomowych i złożyli oświadczenie mają sposobność wybronić się od zarzutu z art. 233 § VI Kodeksu karnego, jednak sporo trudniej będzie im wykazać, że nie wyłudzili dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Oświadczenie poświadczające posiadanie pełni praw autorskich do przedstawianej pracy dyplomowej jest wysoce poważnym dokumentem. Nie wszyscy uczniowie zdają sobie sprawę, iż konsekwencją nieprawdziwego oświadczenia może zostać nie tylko odebranie tytułu naukowego oraz problemy dyscyplinarne na uczelni.

Opracowywanie prac dyplomowych z naruszeniem interesów odmiennych osóbek w kształcie plagiatu będzie przyczyną wypłaty odszkodowania, a choćby konsekwencji karnych. Bacząc na środki angażowane każdego roku w zwalczanie plagiatorów opłaca się przyłożyć się do rzetelnego redagowania prac dyplomowych.