Netykieta jako etyka biznesu

Teologiczno-aksjologiczna etyka biznesu, która może być rozumiana jako koncepcja ludzkiego powołania, zapisana w ludzką naturę, Skierowana jest ona przede wszystkim na skuteczne osiąganie celów, optymalizację działania w rozmaicie pojmowanym i zapatrywanym celu.

Współczesną jej odmianę stanowi aksjologiczny utylitaryzm, zalecający działanie optymalizujące bilans wartości, tam gdzie ma miejsce konkretne działanie. Każdy cel jest dobry ze względu na podmiot wartości, to on posługuje się rachunkiem wartości czynu i jego skutków.