Prawa autorskie i pokrewne

Przestrzeganie oraz używanie prawa autorskiego jest trudne w
szczególności w Internecie. Wynika to z faktu, iż rodzime prawodawstwo
chroniące autorów pozostawia dużo do pragnienia jak oraz z kłopoty
kontrolowania globalnej sieci komunikacji którą jest Internet. To tutaj
najwięcej oraz najprościej mamy możliwość uzyskać materiały na
interesujący nas temat. Możliwość uzyskiwania za pomocą sieci dostępu do
szeregu różnorodnych papierów, artykułów oraz lektur, upraszcza
zaistnienie plagiatu. Wykrycie takiego rodzaju przestępstwa jest
niezwykle trudne.

Do po wielokroć spotykanych kiksów, jakie popełniają użytkownicy i
twórcy Netu mamy możliwość zaliczyć min: umieszczanie na prywatnej
stronie cudzego tekstu z swoim osobistym nazwiskiem, uzupełnianie
swojego tekstu, innym tekstem, bez brania go w cudzysłów czy też
adnotacji przypisem, zamieszczanie cudzego tekstu bez zgody autora i bez
linka źródłowego.

Ochronie prawem autorskim podlegają również e-maile, jakie zarówno
wysyłamy jak też otrzymujemy. To, co zamieszczamy na forach on-line
objęte podobnie jest ochroną, lecz przestrzegania prawa w wyżej
wspomnianym punkcie jest właściwie niemożliwe do egzekwowania. Jedynie
administrator takiej strony może wprowadzić regulamin określający zasady
udziału na forum.

Z chwilą utworzenia czy opublikowania naszej pracy na łamach witryn
sieciowe, jesteśmy zobligowani się spodziewać skutków z zwykłym do niej
dostępem. Nie ma żadnej cielesnej wydajności obronienia się przed
skopiowaniem tegoż, co umieścimy na internetowej stronie. Niektóry
spółki oferują możliwość umieszczenia stosownych symboli wodnych w
obrazkach przez człowieka udostępnianych, jakie ułatwiają ich
weryfikacje.

Przestrzegania prawa autorskiego w internetowej rzeczywistości wymaga
nie wyłącznie inicjatyw samych odbiorców sieci oraz stosownych organów
państwowych powołanych do egzekwowania prawa, jednakże oraz wspólnego
połączenia sił międzynarodowych. To jest obowiązkowe, w nawiązaniu do,
na globalny zasięg jakim dysponuje Internet.